Choose a different country

Asia and Pacific

International

Europe

Testprocedurer

Indbrudstest

Chubbsafes skabe og bokse gennemgår hårde og uafhængige tests som godkender dem til et bestemt sikkerhedsniveau. Dette niveau angives i Grades begyndende med Grade 0 og op til VI for skabe of XIII for bokse.

Klassificeringssystemet er særligt vigtigt af forsikringsmæssige grunde, da indholdet af et skab kun vil blive forsikret for den korrekte værdi, hvis skabet bærer den passende Grade.

For at klassificere et skab skal en test udføres af et akkrediteret institut. Der tages hensyn til en kombination af faktorer, herunder størrelsen af skabet og effektiviteten af de værktøjer der anvendes, den tid det tager og den færdighed, som personen der forsøger at bryde ind i skabet, har.  

 

Brandtest

Brandsikre skabe gennemgår ekstrem hårde brandtests, for at garantere at de vil beskytte dokumenter eller digitale medier i tilfælde af brand.

 

UDHOLDENHED

Skabet placeres i en ovn, der er ca. 1000˚C i en eller to timer afhængig af testniveau. Dette simulerer varmen fra en brand.

Indholdet i skabet skal ikke blot overleve branden, men også perioden efter at en ild er slukket, når den omgivende temperatur stadig er tilstrækkelig til at ødelægge dokumenterne eller de digitale medier indeni. Derfor indebærer testen også en "køleperiode" på flere timer. Hvis indholdet forbliver beskyttet i løbet af denne periode, passerer skabet testen. Temperaturen i skabet må på intet tidspunkt overstige henholdsvis 55˚C (datamedier) og 170˚C (dokumenter)

 
BRANDPÅVIRKNING/FALDTEST 

Det er ikke kun temperaturer, du skal bekymre dig om - vil dit skabe overleve at falde gennem flere etager under en brand? Med den strukturelle skade, en brand forårsager på en bygning, vil det sandsynligvis ske. Det er derfor, at brandsikre skabe også udsættes for en brandpåvirknings/faldtest. Dette garanterer at skabet stadig vil beskytte dets indhold i en alvorlig strukturel brand.

KONTAKT INFORMATION