Choose a different country

Asia and Pacific

International

Europe

FAQ

 • Et produkt, der er korrekt testet og certificeret, er mærket med en metalplade inde i døren. Der er mange måder at kontrollere om et produkt tilbyder den korrekte beskyttelse:

  - Find certifikatet til dit produkt

  - Kontrollerer om udstederen af certifikatet er på listen over anerkendte certificeringer

  - Kontroller metalpladen, som sidder inde i skabet

  - Undersøg hvilke niveau/Grade eller modstandsdygtigheden produktet er certificeret til

  - Kontroller at certificeringsnummeret på certifikatet matcher det, der står på metalpladen

 • Et certifikat til et skab er ikke gyldigt, hvis:

  - Et skab ikke er boltet fast: Skabe der har en Grade for indbrudsbeskyttelse og vejer og 1000 kg, skal være boltet fast i gulvet eller en væg, ellers er klassificeringen ugyldig.

  - Uautoriserede ændringer foretages på skabet. Ved ændringer af lås, justering af rigelværk, udskiftning af pakningen eller tilføjelse af deponerings sprække gør certificeringen ugyldig. Derfor skal produktkontrol, vedligeholdelse og tilpasning altid udføres af den oprindelige leverandør eller en akkrediteret partner.

  - Skabet har en lås med utilstrækkelig kvalitet. Hvis et skab er certificeret for indbrudsbeskyttelse, skal låsen også være certificeret i en tilsvarende Grade.

Indbrud Grade

(ifølge EN 1143-1)

Låse.
(ifølge EN 1300)
Antal låse Låse klasse
0 1 A
I 1 A
II 1 A
III 1 B
IV 2 B
V 2 B
VI 2 C
VII 2 C
VIII 2 C
IX 2 C
X 2 C
XI 2 (3) D (C)
XII 2 (3) D (C)
XIII 3 D (C)

 

For mere information, kontakt os venligst.

Nej det er de ikke. Et indbrudssikret skab kan give en smule beskyttelse mod brand, men kun i kort tid og ved relativt lav temperatur, da materialet inde i kabinettet virker som isolatorer. Et brandsikret skab til dokumenter eller datamedier skal være korrekt certificeret for at yde den rigtige beskyttelse.

KONTAKT INFORMATION