Choose a different country

Asia and Pacific

International

Europe

Certificererede pengeskabe, værdiskabe og sikringsskabe

BESKYT DINE VIGTIGE DOKUMENTER OG VÆRDIER MOD INDBRUD OG/ELLER BRAND I ET CERTIFICERET PENGESKAB. 

Chubbsafes certificerede pengeskabe, værdiskabe og sikringsskabe er testet efter de hårdeste internationale standarder.

 

Alle skabe er fremstillet forskelligt! 

Nogle forhandlere påstår de kan tilbyde indbrudssikring - vi kan bevise det via en international certificering. 

I forsikringsbranchen er certifikaterne pålidelige og objektive grundlag for en risikoberegning. For dig, giver det større tryghed.

Chubbsafes certificerede skabe er testet og opfylder markedets hårdeste standard. Uanset sikkerhedsgrad (Grade) kan du med sikkerhed vide at dine værdier er beskyttet mod f.eks. tyveri, brand ellers eksplosion.

Download katalog pengeskabe

Certificerede pengeskabe, værsiskabe og sikringsskabe

KONTAKT INFORMATION