Choose a different country

Asia and Pacific

International

Europe

Brandsikre dokumentskabe og dataskabe

OPBEVAR DINE VIGTIGE DOKUMENTER, VÆRDIGENSTANDE OG DATAMEDIER I ET SKAB MED BRANDSIKRING.


Virksomheder der er offer for en brand kan gå konkurs efterfølgende, derfor er det vigtigt at dine værdier opbevares korrekt i tilfælde af en brand. 

Du skal vælge skabet ud fra det, som du ønsker at beskytte. Papir kan modstå meget højere temperaturer end datamedier, som er meget temperatur følsomme og kan blive beskadiget ved blot 52°C.

Chubbsafes brandsikre skabe udbydes i flere forskellige modeller, Vælg en grundlæggende, avanceret eller certificeret løsning til sikring af dokumenter og andre værdier.

Modellen DuoGuard har en kombineret indbruds- og brandsikring og Trident har en unik tredobbel beskyttelse mod indbrud, brand og eksplosion. 

Download katalog

Executive-InSitu1-2

KONTAKT INFORMATION